Cảm nhận về bài thơ Nhàn

Cảm nhận về bài thơ Nhàn

Đề bài: Cảm nhận về bài thơ Nhàn Bài làm Cảm nhận về bài thơ Nhàn – Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491 – 1585) sống gần trọn một thế kỉ đầy biến động của chế độ phong kiến Việt Nam. Trong xã hôi rối ren ấy, ông vẫn sống với một tâm thế của bậc đại nho. … Read moreCảm nhận về bài thơ Nhàn

Cảm nhận của em về bài thơ Nhàn

Cảm nhận của em về bài thơ Nhàn

Đề bài: Cảm nhận của em về bài thơ Nhàn Bài làm Cảm nhận của em về bài thơ Nhàn – Tác phẩm Nhàn là một trong những bài thơ có giá trị văn chương rất lớn của Nguyễn Bình Khiêm và hơn hết, đây cũng là một tác phẩm có độ phổ biến trong lòng độc … Read moreCảm nhận của em về bài thơ Nhàn

Nỗi ưu tư về một chữ “nhàn”- Đọc bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm.

hoc sinh gioi thumnail - Nỗi ưu tư về một chữ “nhàn”- Đọc bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Nỗi ưu tư về một chữ “nhàn”- Đọc bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nhan đề của bài thơ là do người đời sau đặt. Phần lớn những bài thơ của Nguyễn Bỉnh Khiêm trong Bạch Vân quốc ngữ thi tập vốn không có tên, có thể gọi chúng là những bài vô đề … Read moreNỗi ưu tư về một chữ “nhàn”- Đọc bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm

hoc sinh gioi thumnail - Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm – Bài làm 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm hiện còn để lại khoảng 1.000 bài thơ chữ Hán và trên dưới 200 bào thơ Nôm trong “Bạch Vân am tập ” và “Bạch Vân Quốc ngữ thi tập” Nhận xét về thơ Trạng Trình, nhà sử học … Read morePhân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm

DMCA.com Protection Status