Bài viết số 6 lớp 8 đề 2: nêu mối quan hệ giữa học và hành

hoc sinh gioi thumnail - Bài viết số 6 lớp 8 đề 2: nêu mối quan hệ giữa học và hành

Bài viết số 6 lớp 8 đề 2: nêu mối quan hệ giữa học và hành Hướng dẫn Gợi ý giúp các em học sinh thực hiện bài viết số 6 lớp 8 đề 2 đạt điểm cao, đề bài yêu cầu nêu suy nghĩ về mối quan hệ giữa học và hành. Từ đề … Read moreBài viết số 6 lớp 8 đề 2: nêu mối quan hệ giữa học và hành

Phân tích văn bản Bàn luận về phép học của Nguyễn Thiếp.

hoc sinh gioi thumnail - Phân tích văn bản Bàn luận về phép học của Nguyễn Thiếp.

Phân tích văn bản Bàn luận về phép học của Nguyễn Thiếp. Bài tấu “Bàn luận về phép học” được Nguyễn Thiếp viết khi đang giữ trọng trách Viện trưởng Viện Sùng Chính phụ trách việc biện soạn sách và xây dựng việc học hành thời vua Quang Trung. Cũng như các văn trình tấu … Read morePhân tích văn bản Bàn luận về phép học của Nguyễn Thiếp.

DMCA.com Protection Status