Home / Tag Archives: bản thân

Tag Archives: bản thân

Em hãy lập kế hoạch rèn luyện tính tự lập của bản thân trong học tập, trong lao động, trong các hoạt động của lớp, của trường và trong sinh hoạt hằng ngày theo bảng dưới đây.

dd926f3ede44a75eb0c4e08157ef0d17 310x165 - Em hãy lập kế hoạch rèn luyện tính tự lập của bản thân trong học tập, trong lao động, trong các hoạt động của lớp, của trường và trong sinh hoạt hằng ngày theo bảng dưới đây.

STT Các lĩnh vực Nội dung công việc Biện pháp thực hiện Thời gian tiến hành Dự kiến kết quả 1 Học tập – Đến trường học  – Làm bài tập và học bài cũ.  -Tự đi xe đạp – Tự làm bài tập toán, anh văn, ôn bài.  – 6h30ph. …

Read More »

Em hãy tự nhận xét bản thân và gia đình em đã có những việc làm nào đúng, việc làm nào sai trong việc xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng?

7194 1494911290054 1015 310x165 - Em hãy tự nhận xét bản thân và gia đình em đã có những việc làm nào đúng, việc làm nào sai trong việc xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng?

– Việc làm đúng của bản thân em và gia đình: + Thực hiện chủ trương đường lối của Đảng và nhà nước; + Ủng hộ đồng bào lũ lụt; + Có ý thức giữ vệ sinh, làm sạch đẹp môi trường sống; + Hàng tháng đóng đầy đủ tiền …

Read More »

Bản thân em và tập thể lớp còn có những biểu hiện nào chưa tốt so với yêu cầu giáo dục đạo đức và pháp luật ? Hãy đề ra biện pháp khắc phục những thiếu sót đó.

7175 1494911290053 1015 310x165 - Bản thân em và tập thể lớp còn có những biểu hiện nào chưa tốt so với yêu cầu giáo dục đạo đức và pháp luật ? Hãy đề ra biện pháp khắc phục những thiếu sót đó.

– Những biểu hiện chưa tốt về đạo đức: + Còn che dấu khuyết điểm của bạn. + Còn trao đổi khi làm bài kiểm tra, nhắc bài cho bạn khi cô giáo kiểm tra miệng… + Còn trốn học. – Những biểu hiện chưa tốt về pháp luật: + + Đi xe đạp hàng ba, đi xe …

Read More »

Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật như Anh hùng Lao động Nguyễn Hải Thoại đã đem lại những lợi ích gì cho bản thân, mọi người và xã hội?

tyad thumb mllh 310x165 - Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật như Anh hùng Lao động Nguyễn Hải Thoại đã đem lại những lợi ích gì cho bản thân, mọi người và xã hội?

 Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật như Anh hùng Lao động Nguyễn Hải thoại đã đem lại lợi ích: – Bản thần anh là tấm gương để mọi người noi theo, anh được Nhà nước tặng Danh hiệu “Anh hùng Lao động thời kì đổi mới” – Đời …

Read More »