Hãy viết báo cáo kết quả học tập, lao động của tổ em trong tuần qua

hoc sinh gioi thumnail - Hãy viết báo cáo kết quả học tập, lao động của tổ em trong tuần qua

Hãy viết báo cáo kết quả học tập, lao động của tổ em trong tuần qua CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Gò Vấp, ngày… tháng… năm… BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG của Tổ 1 lớp 3/12 trường Tiểu học Kim Đồng Kính gửi: cô giáo … Read moreHãy viết báo cáo kết quả học tập, lao động của tổ em trong tuần qua

DMCA.com Protection Status