Cảm nghĩ về ông của em

Cảm nghĩ về ông của em

Đề bài: Cảm nghĩ về ông của em Bài làm Cảm nghĩ về ông của em – Ai cũng nói tôi là một cô bé rất biết suy nghĩ, có suy nghĩ rất già dặn. Tôi cũng thấy mình có phần như vậy. Tuy nhiên, để có được tôi như ngày hôm nay, ông ngoại là … Read moreCảm nghĩ về ông của em

DMCA.com Protection Status