Cảm nghĩ của em về bài “Cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử” hào hùng của dân tộc qua bài kí của Thuý Lan.

hoc sinh gioi thumnail - Cảm nghĩ của em về bài "Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử" hào hùng của dân tộc qua bài kí của Thuý Lan.

Cảm nghĩ của em về bài “Cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử” hào hùng của dân tộc qua bài kí của Thuý Lan. Cầu Long Biên là một chứngnhân lịch sử đem đến cho ta bao tự hào. Cầu Long Biên “đã chứng kiến bao sự kiện lịch sử hào hùng “thời kháng … Read moreCảm nghĩ của em về bài “Cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử” hào hùng của dân tộc qua bài kí của Thuý Lan.

DMCA.com Protection Status