Tả cây thước kẻ của em.

hoc sinh gioi thumnail - Tả cây thước kẻ của em.

Tả cây thước kẻ của em. Dụng cụ học tập đơn giản mà vô cùng thiết yếu của học sinh có lẽ là cây thước kẻ. Như bao học sinh khác, em cũng có đầy đủ dụng cụ học tập. Trong đó, cây thước kẻ được giữ gìn bền bỉ từ bốn năm học qua … Read moreTả cây thước kẻ của em.

DMCA.com Protection Status