Home / Tag Archives: Chị Em Thúy Kiều

Tag Archives: Chị Em Thúy Kiều

Dựa vào đoạn trích Chị em Thúy Kiều (Truyện Kiều) hãy phân tích nghệ thuật tả người của Nguyễn Du.

hoc sinh gioi thumnail - Dựa vào đoạn trích Chị em Thúy Kiều (Truyện Kiều) hãy phân tích nghệ thuật tả người của Nguyễn Du.

Dựa vào đoạn trích Chị em Thúy Kiều (Truyện Kiều) hãy phân tích nghệ thuật tả người của Nguyễn Du. I. PHÂN TÍCH ĐỀ: 1. Nội dung: Nghệ thuật tả người của Nguyễn Du được thể hiện trong đoạn trích: •   Hai chị em đều đẹp, mỗi người có một vẻ …

Read More »