Home / Tag Archives: chiến thắng

Tag Archives: chiến thắng

Giải thích câu tục ngữ: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước fải thương nhau cùng.”

nu sinh 20181115 040157 310x165 - Giải thích câu tục ngữ: "Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước fải thương nhau cùng."

Giải thích câu tục ngữ: "Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước fải thương nhau cùng." – Bài làm 1 Dân tộc ta vốn có truyền thống đoàn kết, yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Để diễn đạt tình nghĩa tha thiết này, ca dao có câu: …

Read More »

Vua Quang Trung có những chính sách gì để phục hồi, phát triển kinh tế, ổn định xã hội và phát triển văn hoá dân tộc?

truong 310x165 - Vua Quang Trung có những chính sách gì để phục hồi, phát triển kinh tế, ổn định xã hội và phát triển văn hoá dân tộc?

Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hoá dân tộc: – Bắt tay xây dựng chính quyền mới, đóng đô ở Phú Xuân. – Ra "Chiếu khuyến nông" để giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và nạn lưu vong, nhờ đó sản xuất nông nghiệp được phục hồi …

Read More »