Hãy phân tích đoạn thơ trong “Chinh phụ ngâm khúc”: “Lòng này gửi gió đông có tiện? Nghìn vàng xin gửi đến non Yên, Nguyệt hoa, hoa nguyệt trùng trùng, Trước hoa dưới nguyệt trong lòng xiết đau.”

hoc sinh gioi thumnail - Hãy phân tích đoạn thơ trong "Chinh phụ ngâm khúc": “Lòng này gửi gió đông có tiện? Nghìn vàng xin gửi đến non Yên, Nguyệt hoa, hoa nguyệt trùng trùng, Trước hoa dưới nguyệt trong lòng xiết đau.”

Hãy phân tích đoạn thơ trong “Chinh phụ ngâm khúc”: “Lòng này gửi gió đông có tiện? Nghìn vàng xin gửi đến non Yên, Nguyệt hoa, hoa nguyệt trùng trùng, Trước hoa dưới nguyệt trong lòng xiết đau.” YÊU CẦU – Thể loại Kiểu bài phân tích tác phẩm trữ tình, cụ thể là phân … Read moreHãy phân tích đoạn thơ trong “Chinh phụ ngâm khúc”: “Lòng này gửi gió đông có tiện? Nghìn vàng xin gửi đến non Yên, Nguyệt hoa, hoa nguyệt trùng trùng, Trước hoa dưới nguyệt trong lòng xiết đau.”

DMCA.com Protection Status