Tóm tắt văn bản Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh Lớp 9

hoc sinh gioi thumnail - Tóm tắt văn bản Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh Lớp 9

Tóm tắt văn bản Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh Lớp 9 Hướng dẫn Em hãy tóm tắt một cách ngắn gọn và đầy đủ (khoảng 10 dòng) văn bản Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh. Sau đây là đoạn tóm tắt mà các em có thể tham khảo sử dụng. Tóm tắt văn bản Chuyện … Read moreTóm tắt văn bản Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh Lớp 9

Một đêm, bọn hoạn quạn trong phủ chúa Trịnh đã lẻn vào một nhà dân ăn trộm cây cảnh để dọa nạt kiếm tiền. Dựa vào văn bản Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh, em hãy đóng vai là một tên trong bọn chúng kể lại cảnh đó (có sử dụng yếu tố tả cảnh và miêu tả nội tâm).

hoc sinh gioi thumnail - Một đêm, bọn hoạn quạn trong phủ chúa Trịnh đã lẻn vào một nhà dân ăn trộm cây cảnh để dọa nạt kiếm tiền. Dựa vào văn bản Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh, em hãy đóng vai là một tên trong bọn chúng kể lại cảnh đó (có sử dụng yếu tố tả cảnh và miêu tả nội tâm).

Một đêm, bọn hoạn quạn trong phủ chúa Trịnh đã lẻn vào một nhà dân ăn trộm cây cảnh để dọa nạt kiếm tiền. Dựa vào văn bản Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh, em hãy đóng vai là một tên trong bọn chúng kể lại cảnh đó (có sử dụng yếu tố tả cảnh … Read moreMột đêm, bọn hoạn quạn trong phủ chúa Trịnh đã lẻn vào một nhà dân ăn trộm cây cảnh để dọa nạt kiếm tiền. Dựa vào văn bản Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh, em hãy đóng vai là một tên trong bọn chúng kể lại cảnh đó (có sử dụng yếu tố tả cảnh và miêu tả nội tâm).

DMCA.com Protection Status