Giải thích câu nói Có tài mà không có đức là người vô dụng

hoc sinh gioi thumnail - Giải thích câu nói Có tài mà không có đức là người vô dụng

Giải thích câu nói Có tài mà không có đức là người vô dụng Bài làm Giải thích ngắn gọn ý nghĩa câu “Có tài mà không có đức là người vô dụng”: Đây là câu nói của chủ tịch Hồ Chí Minh, bàn về mối quan hệ giữa tài và đức luôn. “Tài” là … Read moreGiải thích câu nói Có tài mà không có đức là người vô dụng

DMCA.com Protection Status