Là một người sống trong thời hiện đại, anh (chị) nghĩ như thế nào về câu hát dân gian xưa: Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.

hoc sinh gioi thumnail - Là một người sống trong thời hiện đại, anh (chị) nghĩ như thế nào về câu hát dân gian xưa: Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.

Là một người sống trong thời hiện đại, anh (chị) nghĩ như thế nào về câu hát dân gian xưa: Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Dàn ý 1. Mở bài Giới thiệu câu ca dao: Ta về ta tắm ao ta dù trong dù đục ao … Read moreLà một người sống trong thời hiện đại, anh (chị) nghĩ như thế nào về câu hát dân gian xưa: Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.

DMCA.com Protection Status