Home / Tag Archives: dũng cảm

Tag Archives: dũng cảm

Giải thích câu tục ngữ: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước fải thương nhau cùng.”

nu sinh d0181115 040156 310x165 - Giải thích câu tục ngữ: "Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước fải thương nhau cùng."

Giải thích câu tục ngữ: "Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước fải thương nhau cùng." – Bài làm 1 Dân tộc ta vốn có truyền thống đoàn kết, yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Để diễn đạt tình nghĩa tha thiết này, ca dao có câu: …

Read More »

Để chống lại những âm mưu xảo quyệt của bọn tội phạm ma tuý, các chiến sĩ công an cần có những phẩm chất gì?

hinh anh hot girl hoc suong 310x165 - Để chống lại những âm mưu xảo quyệt của bọn tội phạm ma tuý, các chiến sĩ công an cần có những phẩm chất gì?

– Cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. – Thực hiện đúng những lời Bác Hồ đã càn dặn đối với chiến sĩ công an. – Dũng cảm, mưu trí, vượt qua khó khăn trở ngại. – Luôn giữ phẩm chất trong sáng của người chiến sĩ công an …

Read More »