Home / Tag Archives: dũng cảm

Tag Archives: dũng cảm

Giải thích câu tục ngữ: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước fải thương nhau cùng.”

7212 1494911290056 1016 310x165 - Giải thích câu tục ngữ: "Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước fải thương nhau cùng."

Giải thích câu tục ngữ: "Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước fải thương nhau cùng." – Bài làm 1 Dân tộc ta vốn có truyền thống đoàn kết, yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Để diễn đạt tình nghĩa tha thiết này, ca dao có câu: …

Read More »

Để chống lại những âm mưu xảo quyệt của bọn tội phạm ma tuý, các chiến sĩ công an cần có những phẩm chất gì?

7194 1494911290054 1015 310x165 - Để chống lại những âm mưu xảo quyệt của bọn tội phạm ma tuý, các chiến sĩ công an cần có những phẩm chất gì?

– Cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. – Thực hiện đúng những lời Bác Hồ đã càn dặn đối với chiến sĩ công an. – Dũng cảm, mưu trí, vượt qua khó khăn trở ngại. – Luôn giữ phẩm chất trong sáng của người chiến sĩ công an …

Read More »