Home / Tag Archives: mặc đồng phục

Tag Archives: mặc đồng phục

Tả một người mà em thường gặp (có thể là bác ở hàng xóm, cô bán quà sáng, một cậu bé bán vé số, anh công an gác đường…).

hoc sinh gioi thumnail - Tả một người mà em thường gặp (có thể là bác ở hàng xóm, cô bán quà sáng, một cậu bé bán vé số, anh công an gác đường...).

 Tả một người mà em thường gặp – Tả bác hàng xóm Có những người ta mới gặp lần đầu đã cảm thấy mến họ. Bởi lẽ, họ là những người hiền hậu, nhũn nhặn, cư xử chân tình nên dễ gây cảm tình với ta. Bác Hai hàng xóm …

Read More »

Kể chuyện 10 năm sau về thăm lại mái trường mà hiện nay em đang học. Hãy tưởng tượng những đổi thay có thể xảy ra.

hoc sinh gioi thumnail - Kể chuyện 10 năm sau về thăm lại mái trường mà hiện nay em đang học. Hãy tưởng tượng những đổi thay có thể xảy ra.

Kể chuyện 10 năm sau về thăm lại mái trường mà hiện nay em đang học. Hãy tưởng tượng những đổi thay có thể xảy ra. Đầu năm học mới, tôi nằm mơ. Mơ được trở về thăm trường cũ. Bạn Vĩnh báo tin cho chúng tôi là mới nhận …

Read More »