Home / Tag Archives: người bạn tốt

Tag Archives: người bạn tốt

Sau khi kết thúc cuộc phiêu lưu, Dế Trũi viết thư cho bạn có nhận xét: Mèn là một người bạn tốt, luôn quan tâm đến bạn, thủy chung với bạn. Em hãy thay mặt Dế Trũi viết tiếp bức thư trên chứng minh nhận xét đó.

hoc sinh gioi thumnail - Sau khi kết thúc cuộc phiêu lưu, Dế Trũi viết thư cho bạn có nhận xét: Mèn là một người bạn tốt, luôn quan tâm đến bạn, thủy chung với bạn. Em hãy thay mặt Dế Trũi viết tiếp bức thư trên chứng minh nhận xét đó.

Sau khi kết thúc cuộc phiêu lưu, Dế Trũi viết thư cho bạn có nhận xét: Mèn là một người bạn tốt, luôn quan tâm đến bạn, thủy chung với bạn. Em hãy thay mặt Dế Trũi viết tiếp bức thư trên chứng minh nhận xét đó. Bạn Than thân …

Read More »