Home / Tag Archives: Nguyễn Ái Quốc

Tag Archives: Nguyễn Ái Quốc

Nội dung, ý nghĩa bài thơ Đi đường

hoc sinh gioi thumnail - Nội dung, ý nghĩa bài thơ Đi đường

Nội dung, ý nghĩa bài thơ Đi đường Hướng dẫn Bài thơ Đi đường là một sáng tác của Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian bị địch bắt tù đày, đây là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời hoạt động của Người. Em hãy nội một số …

Read More »

Hãy phân tích nghệ thuật châm biếm đầy sáng tạo trong truyện ngắn “Vi hành” của Nguyễn Ái Quốc.

hoc sinh gioi thumnail - Hãy phân tích nghệ thuật châm biếm đầy sáng tạo trong truyện ngắn "Vi hành" của Nguyễn Ái Quốc.

 Hãy phân tích nghệ thuật châm biếm đầy sáng tạo trong truyện ngắn "Vi hành" của Nguyễn Ái Quốc. Truyện ngắn "Vi hành" xuất hiện trên báo Nhân đạo (Lhumanité) tại Pháp năm 1923, mang nội dung chính trị rõ rệt: Vạch trần chân tướng Khái Định, một vị vua …

Read More »

Phân tích và nêu cảm nghĩ của bản thân về phần đầu trong văn bản Thuế máu của Nguyễn Ái Quốc.

hoc sinh gioi thumnail - Phân tích và nêu cảm nghĩ của bản thân về phần đầu trong văn bản Thuế máu của Nguyễn Ái Quốc.

 Phân tích và nêu cảm nghĩ của bản thân về phần đầu trong văn bản Thuế máu của Nguyễn Ái Quốc. Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” được Nguyễn Ái Quốc viết bằng tiếng Pháp trong thời gian Người ở Pháp và được xuất bản lần đầu …

Read More »

Phân tích chân dung biếm họa nhân vật Khải Định trong truyện ngắn “Vi hành” (Nguyễn Ái Quốc).

hoc sinh gioi thumnail - Phân tích chân dung biếm họa nhân vật Khải Định trong truyện ngắn "Vi hành" (Nguyễn Ái Quốc).

Phân tích chân dung biếm họa nhân vật Khải Định trong truyện ngắn "Vi hành" (Nguyễn Ái Quốc). Nếu như bước vào thế giới Số đỏ (Vũ Trọng Phụng) ta được chứng kiến những cái mặt nạ che đậy những bộ mặt thật của một lễ hội các-na-van lộn ngược …

Read More »

Phân tích chân dung biếm họa nhân vật Khải Định trong truyện ngắn Vi hành của tác giả Nguyễn Ái Quốc

hoc sinh gioi thumnail - Phân tích chân dung biếm họa nhân vật Khải Định trong truyện ngắn Vi hành của tác giả Nguyễn Ái Quốc

Nếu như bước vào thế giới Số đỏ (Vũ Trọng Phụng) ta được chứng kiến những cái mặt nạ che đậy những bộ mặt thật của một lễ hội các-na-van lộn ngược thì đến với "Vi hành" (Nguyễn Ái Quốc), người đọc gặp gỡ với một chân dung – chân …

Read More »