Home / Tag Archives: niềm tin

Tag Archives: niềm tin

Giải thích câu tục ngữ: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước fải thương nhau cùng.”

hoaphuong 20 310x165 - Giải thích câu tục ngữ: "Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước fải thương nhau cùng."

Giải thích câu tục ngữ: "Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước fải thương nhau cùng." – Bài làm 1 Dân tộc ta vốn có truyền thống đoàn kết, yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Để diễn đạt tình nghĩa tha thiết này, ca dao có câu: …

Read More »