Home / Tag Archives: tầm quan trọng của việc học

Tag Archives: tầm quan trọng của việc học

Hãy phân tích tác hại của thái độ thiếu trung thực trong thi cử. Theo anh (chị), phải làm thế nào để khắc phục được thái độ đó?

hoc sinh gioi thumnail - Hãy phân tích tác hại của thái độ thiếu trung thực trong thi cử. Theo anh (chị), phải làm thế nào để khắc phục được thái độ đó?

Hãy phân tích tác hại của thái độ thiếu trung thực trong thi cử. Theo anh (chị), phải làm thế nào để khắc phục được thái độ đó? – Dàn ý 1. Mở bài Giới thiệu: thái độ thiếu trung thực trong thi cử. 2. Thân bài a. Thế nào …

Read More »