Nguyễn Khuyễn và Tú Xương có nỗi niềm tâm sự giống nhau nhưng giọng thơ có điểm khác nhau như thế nào? Hãy làm rõ ý kiến của mình.

hoc sinh gioi thumnail - Nguyễn Khuyễn và Tú Xương có nỗi niềm tâm sự giống nhau nhưng giọng thơ có điểm khác nhau như thế nào? Hãy làm rõ ý kiến của mình.

Nguyễn Khuyễn và Tú Xương có nỗi niềm tâm sự giống nhau nhưng giọng thơ có điểm khác nhau như thế nào? Hãy làm rõ ý kiến của mình – Dàn ý 1. Mở bài – Nguyễn Khuyến và Tú Xương có nỗi niềm tâm sự giống nhau nhưng giọng thơ có điểm khác nhau. … Read moreNguyễn Khuyễn và Tú Xương có nỗi niềm tâm sự giống nhau nhưng giọng thơ có điểm khác nhau như thế nào? Hãy làm rõ ý kiến của mình.

“Cuộc sống thị thành buổi giao thời ở một xứ thuộc địa, nhất là bộ mặt tinh thần của nó, với bao điều trái tai gai mắt đã được phản ánh vào thơ Tú Xương chân thực, sâu sắc hiếm có”. Bằng những hiểu biết của mình về thơ Tú Xương, em hãy bình luận ý kiến trên.

hoc sinh gioi thumnail - "Cuộc sống thị thành buổi giao thời ở một xứ thuộc địa, nhất là bộ mặt tinh thần của nó, với bao điều trái tai gai mắt đã được phản ánh vào thơ Tú Xương chân thực, sâu sắc hiếm có". Bằng những hiểu biết của mình về thơ Tú Xương, em hãy bình luận ý kiến trên.

 “Cuộc sống thị thành buổi giao thời ở một xứ thuộc địa, nhất là bộ mặt tinh thần của nó, với bao điều trái tai gai mắt đã được phản ánh vào thơ Tú Xương chân thực, sâu sắc hiếm có”. Bằng những hiểu biết của mình về thơ Tú Xương, em hãy bình luận … Read more“Cuộc sống thị thành buổi giao thời ở một xứ thuộc địa, nhất là bộ mặt tinh thần của nó, với bao điều trái tai gai mắt đã được phản ánh vào thơ Tú Xương chân thực, sâu sắc hiếm có”. Bằng những hiểu biết của mình về thơ Tú Xương, em hãy bình luận ý kiến trên.

Nhà thơ trào phúng Tú Mỡ đã có lần nghĩ về nội dung và nghệ thuật trào phúng trong thơ Tú Xương: “Tú Xương không phải chỉ cười để mà cười, cười đấy mà đau xót đấy. Nhà thơ không cần phải nói rõ nỗi đau xót mà người đọc tự thấy đau xót với nhà thơ. Thuật truyền cảm của Tú Xương thật tuyệt diệu”. (Tạp chí Văn học số 11 – 1969). Anh (chị) có nghĩ như vậy không?

hoc sinh gioi thumnail - Nhà thơ trào phúng Tú Mỡ đã có lần nghĩ về nội dung và nghệ thuật trào phúng trong thơ Tú Xương: "Tú Xương không phải chỉ cười để mà cười, cười đấy mà đau xót đấy. Nhà thơ không cần phải nói rõ nỗi đau xót mà người đọc tự thấy đau xót với nhà thơ. Thuật truyền cảm của Tú Xương thật tuyệt diệu". (Tạp chí Văn học số 11 - 1969).  Anh (chị) có nghĩ như vậy không?

Nhà thơ trào phúng Tú Mỡ đã có lần nghĩ về nội dung và nghệ thuật trào phúng trong thơ Tú Xương: “Tú Xương không phải chỉ cười để mà cười, cười đấy mà đau xót đấy. Nhà thơ không cần phải nói rõ nỗi đau xót mà người đọc tự thấy đau xót với … Read moreNhà thơ trào phúng Tú Mỡ đã có lần nghĩ về nội dung và nghệ thuật trào phúng trong thơ Tú Xương: “Tú Xương không phải chỉ cười để mà cười, cười đấy mà đau xót đấy. Nhà thơ không cần phải nói rõ nỗi đau xót mà người đọc tự thấy đau xót với nhà thơ. Thuật truyền cảm của Tú Xương thật tuyệt diệu”. (Tạp chí Văn học số 11 – 1969). Anh (chị) có nghĩ như vậy không?

Hãy giải thích và chứng minh rằng: “Tú Xương xuất hiện như một phong cách trào phúng đặc sắc, với tiếng cười vỗ mặt sâu cay”.

hoc sinh gioi thumnail - Hãy giải thích và chứng minh rằng: "Tú Xương xuất hiện như một phong cách trào phúng đặc sắc, với tiếng cười vỗ mặt sâu cay".

 Hãy giải thích và chứng minh rằng: “Tú Xương xuất hiện như một phong cách trào phúng đặc sắc, với tiếng cười vỗ mặt sâu cay”. I.  MỞ BÀI –   Trần Tế Xương sống vào giai đoạn giao thời, giữa lúc xã hội phong kiến chuyển sang xã hội thực dân. Cuộc đời, nhất là … Read moreHãy giải thích và chứng minh rằng: “Tú Xương xuất hiện như một phong cách trào phúng đặc sắc, với tiếng cười vỗ mặt sâu cay”.

DMCA.com Protection Status