Nêu cảm nghĩ về bài thơ Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư) lớp 7

hoc sinh gioi thumnail - Nêu cảm nghĩ về bài thơ Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư) lớp 7

Nêu cảm nghĩ về bài thơ Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư) lớp 7 Hướng dẫn Phò giá về kinh bài thơ khí phách ngút trời trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Em suy nghĩ gì về những vần thơ trên? hãy nêu cảm nghĩ về bài thơ này. Trần Quang … Read moreNêu cảm nghĩ về bài thơ Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư) lớp 7

DMCA.com Protection Status