Cảm nhận của em về cảnh sắc vườn quê chớm hè được Duy Khán nói đến trong bài “Lao xao”.

hoc sinh gioi thumnail - Cảm nhận của em về cảnh sắc vườn quê chớm hè được Duy Khán nói đến trong bài "Lao xao".

Cảm nhận của em về cảnh sắc vườn quê chớm hè được Duy Khán nói đến trong bài “Lao xao”. Trong những truyện viết về thiếu nhi, viết cho thiếu nhi, “Tuổi thơ im lặng” của Duy Khán là một tác phẩm đặc sắc. Kỉ niệm tuổi thơ, cảnh sắc làng quê, cuộc sống và … Read moreCảm nhận của em về cảnh sắc vườn quê chớm hè được Duy Khán nói đến trong bài “Lao xao”.

DMCA.com Protection Status