Soạn bài Vi hành của Nguyễn Ái Quốc

Soạn bài Vi hành của Nguyễn Ái Quốc

Soạn bài Vi hành của Nguyễn Ái Quốc Bài làm I.   Tìm hiểu chung 1.   Tác giả: –   Nguyễn Ái Quốc đã để lại cho dân tộc ta sự nghiệp văn chương với nhiều thể loại khác nhau. –   Những sáng tác của chủ tịch Hồ Chí Minh có thể được chia thành ba loại chính: chính luận, truyện … Read moreSoạn bài Vi hành của Nguyễn Ái Quốc

Giải thích tại sao nói “sông núi nước nam là bản tuyên ngôn đầu tiên”

hoc sinh gioi thumnail - Giải thích tại sao nói “sông núi nước nam là bản tuyên ngôn đầu tiên”

Giải thích tại sao nói “sông núi nước nam là bản tuyên ngôn đầu tiên” Hướng dẫn Sông núi nước Nam bản tuyên ngôn hùng tráng và mạnh mẽ chủ quyền đất nước, dân tộc, có thể nói bài thơ sông núi nước nam bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên từ lúc dựng nước … Read moreGiải thích tại sao nói “sông núi nước nam là bản tuyên ngôn đầu tiên”

Hướng dẫn soạn bài Sông núi nước Nam Lớp 7

hoc sinh gioi thumnail - Hướng dẫn soạn bài Sông núi nước Nam Lớp 7

Hướng dẫn soạn bài Sông núi nước Nam Lớp 7 Hướng dẫn Sông nước nước Nam được nhiều người xem là bản tuyên ngôn độc lập lần 1 của dân tộc ta từ xưa đến nay. Các em theo dõi để soạn bài Sông nước nước Nam đúng nhất. Câu 1: Sông núi nước Nam … Read moreHướng dẫn soạn bài Sông núi nước Nam Lớp 7

Việc trích dẫn Tuyên ngôn Độc lập (1776) của nước Mĩ và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (1791) của Cách mạng Pháp trong phần mở đầu Bản tuyên ngôn độc lập có ý nghĩa gì?

hoc sinh gioi thumnail - Việc trích dẫn Tuyên ngôn Độc lập (1776) của nước Mĩ và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (1791) của Cách mạng Pháp trong phần mở đầu Bản tuyên ngôn độc lập có ý nghĩa gì?

 Việc trích dẫn Tuyên ngôn Độc lập (1776) của nước Mĩ và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (1791) của Cách mạng Pháp trong phần mở đầu Bản tuyên ngôn độc lập có ý nghĩa gì? Gợi ý: a)  Mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập, tác giả đưa ra dẫn chứng từ hai … Read moreViệc trích dẫn Tuyên ngôn Độc lập (1776) của nước Mĩ và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (1791) của Cách mạng Pháp trong phần mở đầu Bản tuyên ngôn độc lập có ý nghĩa gì?

DMCA.com Protection Status