Vai trò của rừng trong việc hạn chế lũ lụt, hạn hán như thế nào?

hoc sinh gioi thumnail - Vai trò của rừng trong việc hạn chế lũ lụt, hạn hán như thế nào?

Thực vật, đặc biệt là thực vật rừng, nhờ có hệ rễ giữ đất. Tán cây cản bớt sức nước chảy do mưa lớn gây ra. nên có vai trò quan trọng trong việc chống xói mòn, sạt lở hạn chế lũ lụt cũng như giữ được nguồn nước ngầm, tránh hạn hán.

DMCA.com Protection Status