Home / Tag Archives: văn minh

Tag Archives: văn minh

Thuyết minh về Dinh Độc Lập lớp 8

hoc sinh gioi thumnail - Thuyết minh về Dinh Độc Lập lớp 8

Thuyết minh về Dinh Độc Lập lớp 8 Hướng dẫn Trong bài văn hướng dẫn về một trong những những di tích lịch sử các em sẽ biết thêm bài văn thuyết minh về Dinh Độc Lập – địa điểm cực kỳ nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. …

Read More »

Tóm tắt Người trong bao Lớp 11

hoc sinh gioi thumnail - Tóm tắt Người trong bao Lớp 11

Tóm tắt Người trong bao Lớp 11 Hướng dẫn Gợi ý tóm tắt tác phẩm Người trong bao của tác giả Sê-khốp lớp 11 bằng một đoạn tóm tắt ngắn mà hay. Đây là bài viết tự biên soạn không trùng lặp với các nội dung khác. Tóm tắt truyện …

Read More »