Qua bài viết “Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc” của Phạm Văn Đồng, hãy rút ra bài học thấm thía nhất về cuộc đời và văn chương của Nguyễn Đình Chiểu.

hoc sinh gioi thumnail - Qua bài viết "Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc" của Phạm Văn Đồng, hãy rút ra bài học thấm thía nhất về cuộc đời và văn chương của Nguyễn Đình Chiểu.

Qua bài viết “Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc” của Phạm Văn Đồng, hãy rút ra bài học thấm thía nhất về cuộc đời và văn chương của Nguyễn Đình Chiểu. Bài Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc được Phạm Văn Đồng viết … Read moreQua bài viết “Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc” của Phạm Văn Đồng, hãy rút ra bài học thấm thía nhất về cuộc đời và văn chương của Nguyễn Đình Chiểu.

Tinh thần nhân đạo của Nguyễn Đình Chiểu thể hiện thế nào khi xây dựng hình tượng người nông dân anh hùng trong bài “Văn tế nghĩa sĩ cần Giuộc”?

hoc sinh gioi thumnail - Tinh thần nhân đạo của Nguyễn Đình Chiểu thể hiện thế nào khi xây dựng hình tượng người nông dân anh hùng trong bài "Văn tế nghĩa sĩ cần Giuộc''?

 Tinh thần nhân đạo của Nguyễn Đình Chiểu thể hiện thế nào khi xây dựng hình tượng người nông dân anh hùng trong bài “Văn tế nghĩa sĩ cần Giuộc”? YÊU CẦU –   Thể loại Kiểu bài phân tích văn học, cụ thể là phân tích một vấn đề theo định hướng. –   Nội dung … Read moreTinh thần nhân đạo của Nguyễn Đình Chiểu thể hiện thế nào khi xây dựng hình tượng người nông dân anh hùng trong bài “Văn tế nghĩa sĩ cần Giuộc”?

Phân tích hình tượng người nông dân nghĩa sĩ qua bài “Văn tế nghĩa sĩ cần Giuộc” của Nguyễn Đình Chiểu.

hoc sinh gioi thumnail - Phân tích hình tượng người nông dân nghĩa sĩ qua bài "Văn tế nghĩa sĩ cần Giuộc" của Nguyễn Đình Chiểu.

 Phân tích hình tượng người nông dân nghĩa sĩ qua bài “Văn tế nghĩa sĩ cần Giuộc” của Nguyễn Đình Chiểu. Năm 1859, giặc Pháp đánh chiếm Gia Định. Mấy năm sau, Pháp đánh úp cần Giuộc, một thị trấn cách Gia Định 23km về phía tây nam. Ngày 16 – 12 – 1861, nghĩa … Read morePhân tích hình tượng người nông dân nghĩa sĩ qua bài “Văn tế nghĩa sĩ cần Giuộc” của Nguyễn Đình Chiểu.

Giải thích và chứng minh rằng: “Thơ văn đạo lí của Nguyễn Đình Chiểu thể hiện đạo làm người trong cuộc đời thường và thơ văn yêu nước của ông thể hiện đạo làm người khi đất nước bị xâm lược”.

hoc sinh gioi thumnail - Giải thích và chứng minh rằng: “Thơ văn đạo lí của Nguyễn Đình Chiểu thể hiện đạo làm người trong cuộc đời thường và thơ văn yêu nước của ông thể hiện đạo làm người khi đất nước bị xâm lược”.

 Giải thích và chứng minh rằng: “Thơ văn đạo lí của Nguyễn Đình Chiểu thể hiện đạo làm người trong cuộc đời thường và thơ văn yêu nước của ông thể hiện đạo làm người khi đất nước bị xâm lược”. Nguyễn Đình Chiểu đã sống trong một thời đại lịch sử “khổ nhục nhưng … Read moreGiải thích và chứng minh rằng: “Thơ văn đạo lí của Nguyễn Đình Chiểu thể hiện đạo làm người trong cuộc đời thường và thơ văn yêu nước của ông thể hiện đạo làm người khi đất nước bị xâm lược”.

Thơ văn Nguyễn Trãi phản ánh tâm hồn trong sáng của tác giả cũng như thiên nhiên tươi đẹp của đất nước ta. Với những tác phẩm của Nguyễn Trãi mà em đã học, đã đọc, hãy làm rõ nhận định trên.

hoc sinh gioi thumnail - Thơ văn Nguyễn Trãi phản ánh tâm hồn trong sáng của tác giả cũng như thiên nhiên tươi đẹp của đất nước ta. Với những tác phẩm của Nguyễn Trãi mà em đã học, đã đọc, hãy làm rõ nhận định trên.

 Thơ văn Nguyễn Trãi phản ánh tâm hồn trong sáng của tác giả cũng như thiên nhiên tươi đẹp của đất nước ta. Với những tác phẩm của Nguyễn Trãi mà em đã học, đã đọc, hãy làm rõ nhận định trên. YÊU CẦU Người viết căn cứ vào thơ văn Nguyễn Trãi, làm rõ … Read moreThơ văn Nguyễn Trãi phản ánh tâm hồn trong sáng của tác giả cũng như thiên nhiên tươi đẹp của đất nước ta. Với những tác phẩm của Nguyễn Trãi mà em đã học, đã đọc, hãy làm rõ nhận định trên.

DMCA.com Protection Status