Nguyễn Khuyễn và Tú Xương có nỗi niềm tâm sự giống nhau nhưng giọng thơ có điểm khác nhau như thế nào? Hãy làm rõ ý kiến của mình.

hoc sinh gioi thumnail - Nguyễn Khuyễn và Tú Xương có nỗi niềm tâm sự giống nhau nhưng giọng thơ có điểm khác nhau như thế nào? Hãy làm rõ ý kiến của mình.

Nguyễn Khuyễn và Tú Xương có nỗi niềm tâm sự giống nhau nhưng giọng thơ có điểm khác nhau như thế nào? Hãy làm rõ ý kiến của mình – Dàn ý 1. Mở bài – Nguyễn Khuyến và Tú Xương có nỗi niềm tâm sự giống nhau nhưng giọng thơ có điểm khác nhau. … Read moreNguyễn Khuyễn và Tú Xương có nỗi niềm tâm sự giống nhau nhưng giọng thơ có điểm khác nhau như thế nào? Hãy làm rõ ý kiến của mình.

Hãy giải thích và chứng minh rằng: “Tú Xương xuất hiện như một phong cách trào phúng đặc sắc, với tiếng cười vỗ mặt sâu cay”.

hoc sinh gioi thumnail - Hãy giải thích và chứng minh rằng: "Tú Xương xuất hiện như một phong cách trào phúng đặc sắc, với tiếng cười vỗ mặt sâu cay".

 Hãy giải thích và chứng minh rằng: “Tú Xương xuất hiện như một phong cách trào phúng đặc sắc, với tiếng cười vỗ mặt sâu cay”. I.  MỞ BÀI –   Trần Tế Xương sống vào giai đoạn giao thời, giữa lúc xã hội phong kiến chuyển sang xã hội thực dân. Cuộc đời, nhất là … Read moreHãy giải thích và chứng minh rằng: “Tú Xương xuất hiện như một phong cách trào phúng đặc sắc, với tiếng cười vỗ mặt sâu cay”.

Phân tích bài thơ “Vịnh khoa thi Hương” của Trần Tế Xương

hoc sinh gioi thumnail - Phân tích bài thơ "Vịnh khoa thi Hương" của Trần Tế Xương

 Phân tích bài thơ “Vịnh khoa thi Hương” của Trần Tế Xương I. MỞ BÀI –   Năm Đinh Dậu 1897, tại trường thi Nam Định, vợ chồng Toàn quyền và Công sứ Pháp tới dự lễ xướng danh. Cái bóng của bọn thực dân đã trùm lên cả nơi tuyển chọn nhân tài cho nhà … Read morePhân tích bài thơ “Vịnh khoa thi Hương” của Trần Tế Xương

DMCA.com Protection Status