Phân tích bài thơ Khuê oán của Vương Xương Linh.

hoc sinh gioi thumnail - Phân tích bài thơ Khuê oán của Vương Xương Linh.

Phân tích bài thơ Khuê oán của Vương Xương Linh. Khuê oán Khuê trung thiếu phụ bất tri sầu, Xuân nhật ngưng trang thướng thuỷ lâu. Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc, Hối giao phu tế mịch phong hầu. (Vương Xương Linh) Nỗi oán cuả người phòng khuê Trẻ trung nàng biết chi sầu, … Read morePhân tích bài thơ Khuê oán của Vương Xương Linh.

Thuyết minh về thơ Đường.

hoc sinh gioi thumnail - Thuyết minh về thơ Đường.

Thuyết minh về thơ Đường. Thơ Đường là một hiện tượng thi ca đặc biệt trong lịch sử văn học, kéo dài suốt từ thời nhà Đường, từ khi Đường Thái Tông dựng triều đại, cho đến khi nhà Đường kết thúc, ròng rã ba trăm năm (618 – 907). Sốlượng có tới hàng vạn … Read moreThuyết minh về thơ Đường.

DMCA.com Protection Status