Tại sao chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp?

Chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp:

Loading...

– Ở Đức: Đảng cộng sản kiên quyết đấu tranh nhưng không ngăn cản được quá trình phát xít hóa.

– Ở Pháp: Đảng Cộng sản đã huy động quần chúng nhân dân, tập hợp mọi lực lượng trong Mặt trận nhân dân chống chủ nghĩa phát xít và thi hành một số chính sách tiến bộ. Kết quả Mặt trận Nhân dân Pháp giành thắng lợi trong cuộc Tổng tuyển cử tháng 5 — 1936 và Chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp được thành lập.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • tai sao chu nghia phat xit thang loi o duc
  • tai sao chu nghia phat xit thang loi o duc nhung that bai o phap
  • vì sao chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp
DMCA.com Protection Status