Tại sao Đảng và nhân dân ta lại tin tưởng vào thế hệ thanh niên trong việc thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước?

Đảng và nhân dân ta tin tưởng vào thế hệ thanh niên trong việc thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá, hoá đất nước, bởi vì:

Loading...

+ Thế hệ thanh niên ngày nay được sống và trong một điều kiện thuận lợi hơn thế hệ cha anh;

+ Họ là những người năng động, sáng tạo và ;

+ Họ có lí tưởng sống cao đẹp, có đầy nhiệt huyết và hào khí của , họ được học tập và rèn luyện trong những môi trường thuận lợi hơn, được gia đình, xã hội và nhà nước quan tâm;

+ Họ có điều kiện để tiếp cận với những nguồn tri thức tiên tiến hơn. 

Loading...

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • tại sao đảng và nhà nước lại tin tưởng vào thế hệ trẻ
DMCA.com Protection Status