Home / Giáo dục công dân / Giáo dục công dân lớp 9 / Tại sao Đảng và nhân dân ta lại tin tưởng vào thế hệ thanh niên trong việc thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước?

Tại sao Đảng và nhân dân ta lại tin tưởng vào thế hệ thanh niên trong việc thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước?

Đảng và nhân dân ta tin tưởng vào thế hệ thanh niên trong việc thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá, hoá đất nước, bởi vì:

+ Thế hệ thanh niên ngày nay được sống và trong một điều kiện thuận lợi hơn thế hệ cha anh;

+ Họ là những người năng động, sáng tạo và ;

+ Họ có lí tưởng sống cao đẹp, có đầy nhiệt huyết và hào khí của , họ được học tập và rèn luyện trong những môi trường thuận lợi hơn, được gia đình, xã hội và nhà nước quan tâm;

+ Họ có điều kiện để tiếp cận với những nguồn tri thức tiên tiến hơn. 

Check Also

hoc sinh gioi thumnail - Liên hệ với tình hình ở trường, lớp (hoặc địa phương) và cho biết em (hoặc gia đình em) được tham gia bàn bạc hay tham gia quyết định những công việc gì của trường, lớp (địa phương).

Liên hệ với tình hình ở trường, lớp (hoặc địa phương) và cho biết em (hoặc gia đình em) được tham gia bàn bạc hay tham gia quyết định những công việc gì của trường, lớp (địa phương).

–  Đối với em. + Góp ý kiến về vân đề giải quyết tình trạng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *