Home / Giáo dục công dân / Giáo dục công dân lớp 8 / Tại sao ngày nay lại cần lao động tự giác và lao động sáng tạo?

Tại sao ngày nay lại cần lao động tự giác và lao động sáng tạo?

Cần tự giác và sáng tạo vì chúng ta đang sống trong thời đại khoa học và kĩ thuật phát triển, được ứng dụng vào mọi lĩnh vực của và trong sản xuất xã hội. Không tự giác, sáng tạo trong thì không thể tiếp cận với sự phát triển của nhân loại.

Check Also

7225 1494911290059 1017 310x165 - Ai có quyền sở hữu chiếc xe, ai chỉ có quyền sử dụng xe?

Ai có quyền sở hữu chiếc xe, ai chỉ có quyền sử dụng xe?

– Người chủ chiếc xe máy mới là người có quyền sở hữu chiếc xe, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *