Tại sao người ta phải xây dựng các ngôn ngữ lập trình bậc cao?

Tại sao người ta phải xây dựng các ngôn ngữ lập trình bậc cao?

Loading...

Người ta phải xây dựng các ngôn ngữ lập trình bậc cao, bởi những lí do sau:

– Ngôn ngữ lập trình bậc cao gần với ngôn ngữ tự nhiên hơn, thuận tiện cho đông đảo người lập trình (không cho cho những người lập trình chuyên nghiệp).

– Ngôn ngữ lập trình bậc cao nói chung không phụ thuộc vào loại máy, cùng một chương trình có thê thực hiện trên nhiều loại máy khác nhau.

– Chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao dễ hiểu, dễ hiệu chỉnh và dễ nâng cấp hơn.

Loading...

– Ngôn ngữ lập trình bậc cao cho phép làm việc với nhiều kiểu dữ liệu và cách tổ chức dữ liệu đa dạng, thuận tiện cho mô tả thuật toán.

loading...
DMCA.com Protection Status