Tại sao phải dùng câu lệnh đóng tệp sau khi đã kết thúc ghi dữ liệu vào tệp?

Tại sao phải dùng câu lệnh đóng tệp sau khi đã kết thúc ghi dữ liệu vào tệp?
5 (100%) 480 votes

Tại sao phải dùng câu lệnh đóng tệp sau khi đã kết thúc ghi dữ liệu vào tệp?

Phải dùng câu lệnh đóng tệp sau khi đã kết thúc ghi dữ liệu vào tệp để thống tất việc ghi dữ liệu ra tệp.

 

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • tại sao phải mở tệp trước khi đọc ghi tệp và đóng tệp sau khi kết thúc ghi dữ liệu vào tệp
  • vì sao phải đóng tên tệp sau khi ghi dữ liệu vào tệp?
  • vì sao phải đóng tệp
+