Tại sao phải dùng câu lệnh mở tệp trước khi đọc/ghi tệp?

Tại sao phải dùng câu lệnh mở tệp trước khi đọc/ghi tệp?

Loading...

Trước khi sử dụng tệp phải có câu lệnh mở tệp để trình dịch biết thực hiện mục đích mở tệp để đọc hay ghi, đồng thời đặt con trỏ tệp vào vị trí thích hợp.

loading...
DMCA.com Protection Status