Tại sao phải khai báo biến?

Tại sao phải khai báo biến?

Loading...

Khai báo biến nhằm các mục đích sau:

– Xác định kiểu của biến. Trình dịch sẽ biết cách tổ chức ô nhớ chứa giá trị của biến. Đưa tên biến vào danh sách các đối tượng được chương trình quản lí.

– Đưa tên biến vào danh sách các đối tượng được chương trình quản lí.

– Trình dịch biết cách truy cập giá trị của biến và áp dụng thao tác thích hợp cho biến.

Loading...

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • tai sao phai khai bao bien
Xem thêm:  Nhập vào bán kính của hình tròn. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.
DMCA.com Protection Status