Home / Sinh học / Sinh học lớp 11 / Tại sao xung thần kinh được dẫn truyền trong một cung phản xạ chỉ theo một chiều?

Tại sao xung thần kinh được dẫn truyền trong một cung phản xạ chỉ theo một chiều?

Xung thần kinh được dẫn truyền trong một cung phản xạ chỉ theo một chiều vì màng sau xináp không có chết trung gian hóa học để đi về màng trước và ở màng trước không có thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • tại sao xung thần kinh được dẫn truyền trong một cung phản xạ chỉ theo một chiều
Xem thêm:  Cảm ứng thực vật là gì?

Check Also

hoc sinh gioi thumnail - Cho biết sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính?

Cho biết sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính?

Sinh sản hữu tính khác với sinh sản vô tính là sinh sản hữu tính …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *