Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào?

Cấu tạo tế bào cơ bản giống nhau gồm:

Loading...

– Vách tế bào: làm cho tế bào có hình dạng nhất định.

– Màng sinh chất bao bọc ngoài chất tế bào.

– Chất tế bào là chất keo lỏng, trong chứa các bào quan như lục lạp (chứa chất diệp lục ở tế bào thịt lá),…

Tại đây diễn ra các hoạt động sống cơ bản của tế bào:

Loading...

– Nhân: thường chỉ có một nhân, cấu tạo phức tạp, có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.

– Ngoài ra tế bào còn có không bào: chứa dịch tế bào.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếm nào
  • thành phần cấu tạo tế bào thực vật
DMCA.com Protection Status