Home / Sinh học / Sinh học lớp 6 / Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào?

Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào?

Cấu tạo tế bào cơ bản giống nhau gồm:

– Vách tế bào: làm cho tế bào có hình dạng nhất định.

– Màng sinh chất bao bọc ngoài chất tế bào.

– Chất tế bào là chất keo lỏng, trong chứa các bào quan như lục lạp (chứa chất diệp lục ở tế bào thịt lá),…

Tại đây diễn ra các hoạt động sống cơ bản của tế bào:

– Nhân: thường chỉ có một nhân, cấu tạo phức tạp, có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.

– Ngoài ra tế bào còn có không bào: chứa dịch tế bào.

Check Also

hoc sinh gioi thumnail - Nấm giống và khác tảo ở điểm nào?

Nấm giống và khác tảo ở điểm nào?

+ Giống nhau:  –   Đều đã hình thành các cơ thể đa bào, các tế …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *