Tệp là gì?

Tệp là gì?

Tệp là một tâp hợp các thông tin có liên quan với nhau, được mã hóa và tổ chức lưu trữ ở bộ nhớ ngoài.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • tep la gi
  • tap tin la gi
Xem thêm:  Em hiểu ngôn ngữ lập trình là gì?
DMCA.com Protection Status