Tham chiếu đến phần tử của mảng bằng cách nào?

Đánh giá bài viết

Tham chiếu đến phần tử của mảng bằng cách nào?

Mảng có các kiểu như biến: integer.Real.char.String.byte…. 

– Tham chiếu đến phần tử của mạng có 2 kiểu: 
** Với mảng 1 chiều: 
– Cách tham chiếu đến mảng: A[i] với i là chỉ số phân tử trong mảng. 
vd: Vẫn xét mảng 10 20 30 5 6 7 
A[1]=10; A[2]=20; A[3]=30; A[4]=50; A[5]=6; A[7]=7 

– Cách khai báo mảng: Có 2 cách khai báo: 

Khai báo trực tiếp: Thường thì cách khai báo trực tiếp được dùng nhiều hơn vì nó ngắn gọn. 

Loading...

var <tên mảng>:array[kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>; 

ví dụ:
a:array[1..100] of integer; 
b,c:array[1..250] of integer; 

Khai báo gián tiếp: 

type <tên kiểu mảng>=array[kiểu phần tử] of <kiểu chỉ số>; 
var <tên mảng>:<tên kiểu mảng>; 

Loading...

vd: 
type mang=array[1..100] of integer; 
var a,b,c:mang; 

**Với mảng 2 chiều: 
– Tham chiếu: Vì mảng 2 chiều là bảng nên sẽ cần chỉ số hàng và chỉ số cột: A[i,j] với i là chỉ số hàng, j là chỉ số cột. 

– Khai báo: Tương tự như mảng 1 chiều nhưng thêm chỉ số cột.

Ứng dụng VĂN MẪU TỔNG HỢP trên điện thoại với hơn 30k bài văn mẫu hay nhất, giải bài tập SGK, soạn văn đầy đủ chi tiết. Hãy tải App ngay để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn nhé!

Nếu thấy bài viết hay, hãy động viên và chia sẻ ban biên tập! Các bình luận không phù hợp sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

DMCA.com Protection Status