Thành phần cấu tạo của địa y gồm những gì?

Thành phần cấu tạo của địa y gồm những gì?
4.8 (96%) 380 votes

Địa y là một dạng đặc biệt được hình thành do chung sống giữa một số loại tảo và nấm. Trong đó. các sợi nấm hút nước và muối khoáng cung cấp cho tảo. Tảo có chất diệp lục sử dụng nước và muối khoáng chế tạo ra chất hữu cơ dùng chung cho cả 2 bên (nấm và tảo).

Chia sẻ bài viết: