Thầy thuốc giấu không cho người bệnh biết sự thật về căn bệnh hiểm nghèo của họ. Em có suy nghĩ gì về việc làm đó của người thầy thuốc?

Việc làm của Bác sĩ xuất phát từ lòng nhân đạo, lòng mong muốn bệnh nhân sống lạc quan để có nghị lực và hi vọng chiến thắng bệnh tật.

Loading...

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • thầy thuốc giấu không cho người bệnh biết sự thật về căn bệnh hiểm nghèo của họ
DMCA.com Protection Status