Home / Tin học / Tin học lớp 10 / Theo em có lĩnh vực nào mà Tin học khó có thể ứng dụng được?

Theo em có lĩnh vực nào mà Tin học khó có thể ứng dụng được?

Theo em có lĩnh vực nào mà Tin học khó có thể ứng dụng được?

Lĩnh vực mà Tin học khó có thể ứng dụng được đó là vấn đề linh cảm, thể hiện cảm xúc, tái hiện tri thức…

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • theo em có lĩm vực nào mà tin học khó có thể ứng dụng được
Xem thêm:  Hãy trình bày các khái niệm: siêu văn bản, trang web, website, trang tĩnh, trang web động.

Check Also

hoc sinh gioi thumnail - Hãy nêu sự giống và khác nhau của các mạng LAN và WAN.

Hãy nêu sự giống và khác nhau của các mạng LAN và WAN.

Hãy nêu sự giống và khác nhau của các mạng LAN và WAN. i) Giống …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *