Theo em có lĩnh vực nào mà Tin học khó có thể ứng dụng được?

Theo em có lĩnh vực nào mà Tin học khó có thể ứng dụng được?
1 (20%) 1 vote

Theo em có lĩnh vực nào mà Tin học khó có thể ứng dụng được?

Lĩnh vực mà Tin học khó có thể ứng dụng được đó là vấn đề linh cảm, thể hiện cảm xúc, tái hiện tri thức…

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

Chia sẻ bài viết: