Theo em, có thể thực hiện một phần mềm ứng dụng mà không cần hệ điều hành được không?

Theo em, có thể thực hiện một phần mềm ứng dụng mà không cần hệ điều hành được không?
5 (100%) 480 votes

Theo em, có thể thực hiện một phần mềm ứng dụng mà không cần hệ điều hành được không?

Khi thực hiện một phần mềm ứng dụng mà không có hệ điều hành thì không thể thực hiện được bởi vì nhờ hệ điều hành ta mới có thể giao tiếp được với máy, mới viết được những phần mềm máy tính.

+