Theo em, có thể thực hiện một phần mềm ứng dụng mà không cần hệ điều hành được không?

Theo em, có thể thực hiện một phần mềm ứng dụng mà không cần hệ điều hành được không?
4.79 (95.8%) 381 votes

Theo em, có thể thực hiện một phần mềm ứng dụng mà không cần hệ điều hành được không?

Khi thực hiện một phần mềm ứng dụng mà không có hệ điều hành thì không thể thực hiện được bởi vì nhờ hệ điều hành ta mới có thể giao tiếp được với máy, mới viết được những phần mềm máy tính.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • theo em có thể thực hiện một phần mềm ứng dụng mà không cần hệ điều hành được không
  • theo em có thể thưc hjên 1 phần mềm ứng dụng mà ko cần hê điều hanh ko?