Home / Giáo dục công dân / Giáo dục công dân lớp 9 / Theo em, thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả ? Điều đó có ý nghĩa gì trong cuộc sống?

Theo em, thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả ? Điều đó có ý nghĩa gì trong cuộc sống?

– Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả là tạo ra được nhiều sản phẩm có giá trị cao cả về nội dung và hình thức trong một nhất định. 

– Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả là yêu cầu đối với người trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hoá đất nước. Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng  cá nhân, gia đình và xã hội.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • làm việc có năng suất chất lượng hiệu quả có ý nghĩa j trong cuộc sống

Check Also

hinh gai xinh hoc sinh de thuong 310x165 - Liên hệ với tình hình ở trường, lớp (hoặc địa phương) và cho biết em (hoặc gia đình em) được tham gia bàn bạc hay tham gia quyết định những công việc gì của trường, lớp (địa phương).

Liên hệ với tình hình ở trường, lớp (hoặc địa phương) và cho biết em (hoặc gia đình em) được tham gia bàn bạc hay tham gia quyết định những công việc gì của trường, lớp (địa phương).

–  Đối với em. + Góp ý kiến về vân đề giải quyết tình trạng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *