Theo em, người có đạo có phải là người có tín ngưỡng không?

Theo em, người có đạo có phải là người có tín ngưỡng không?
5 (99.88%) 482 votes

Người có đạo là người có tín ngưỡng. Bởi vì: Đạo (đạo Phật, hay đạo Thiên chúa..) là tôn giáo, mà tôn giáo là một hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • Theo em người có đạo có phải là người có tín ngưỡng không