Theo em, trong học sinh hiện nay có hiện tượng mê tín dị đoan không ? Cho ví dụ. Theo em, làm cách nào để khắc phục hiện tượng đó?

Trong vốn có hiện tượng mê tín dị đoan.

Loading...
  • Trước khi thi kiêng không ăn trứng, không ăn xôi đậu đen, không ăn chuối
  • Trước khi đi học, đi thi sợ gặp gái, cúng bái trước khi đi thi để đạt được điểm cao..

Để khắc phục hiện tượng này mọi người (cả cha mẹ và tự bản thân mỗi học sinh) phải hiểu được đây là điều mê tín dị đoan không phù hợp với hiện tượng tự nhiên.

Mọi người phải hiểu biết, sống có văn hóa, có kiến thức.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • vi du ve hien tuong me tinh di đoan a tac hi cua no
  • cau hỏi giao dục công dan lớp 10 vè chủ nghĩa mác lênin
DMCA.com Protection Status