Tiếng Anh

Tổng hợp tài liệu học tập tham khảo cho học sinh giỏi môn Tiếng Anh với đề cương, câu hỏi ôn tập và đề thi đáp án môn Anh văn cho học sinh phổ thông.


Khi phó từ đứng đầu câu để nhấn mạnh, phải đảo cấu trúc câu – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P46)

Khi phó từ đứng đầu câu để nhấn mạnh, phải đảo cấu trúc câu – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P46) Trong một số trường hợp các phó từ không đứng ở vị trí bình thường của nó mà đảo lên đứng ở đầu câu nhằm nhấn mạnh vào hành động của chủ ngữ.…

Học sinh giỏi

Chuyển đổi vị trí tân ngữ trực tiếp và gián tiếp – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P44) Có hai cách sử dụng tân ngữ của một ngoại động từ mà ý nghĩa của câu không thay đổi. Tân ngữ gián tiếp (indirect object) là tân ngữ chỉ đồ vật hoặc người mà hành…