Bảng các động từ bất quy tắc – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P51)

Bảng các động từ bất quy tắc – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P51) Present Past Past Participle be was, were been become became become begin began begun blow blew blown break broke broken bring brought brought build built built burst burst burst buy bought bought catch caught caught choose chose chosen come came … Read moreBảng các động từ bất quy tắc – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P51)

Một số ngữ động từ thường gặp – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P50)

Một số ngữ động từ thường gặp – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P50) Đó là những động từ kết hợp với 1, 2 hoặc đôi khi 3 giới từ, khi kết hợp ở dạng như vậy ngữ nghĩa của chúng thay đổi hẳn so với nghĩa ban đầu. To break off: chấm dứt, … Read moreMột số ngữ động từ thường gặp – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P50)

Cách sử dụng giới từ – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P49)

Cách sử dụng giới từ – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P49) During = trong suốt (hoạt động diễn ra liên tục) From = từ >< to = đến From… to…= từ… đến… (dùng cho thời gian và nơi chốn)      From time to time = đôi khi, thỉnh thoảng Out of=ra khỏi><into=vào trong … Read moreCách sử dụng giới từ – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P49)

Những từ dễ gây nhầm lẫn – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P48)

Những từ dễ gây nhầm lẫn – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P48) Đó là những từ rất dễ gây nhầm lẫn về cách viết, ngữ nghĩa, chính tả hoặc phát âm: angel (N) = thiên thần angle (N) = góc (trong hình học) cite (V) = trích dẫn site (N) = địa điểm, … Read moreNhững từ dễ gây nhầm lẫn – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P48)

Cách làm bài trắc nghiệm ngữ pháp – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P47)

Cách làm bài trắc nghiệm ngữ pháp – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P47) Thường thì trong bài thi trắc nghiệm ngữ pháp, bạn sẽ không thể trả lời ngay bằng cách chỉ áp dụng một quy tắc ngữ pháp nhất định nào đó mà phải kết hợp hai hay nhiều quy tắc khác … Read moreCách làm bài trắc nghiệm ngữ pháp – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P47)

Khi phó từ đứng đầu câu để nhấn mạnh, phải đảo cấu trúc câu – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P46)

Khi phó từ đứng đầu câu để nhấn mạnh, phải đảo cấu trúc câu – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P46) Trong một số trường hợp các phó từ không đứng ở vị trí bình thường của nó mà đảo lên đứng ở đầu câu nhằm nhấn mạnh vào hành động của chủ ngữ. … Read moreKhi phó từ đứng đầu câu để nhấn mạnh, phải đảo cấu trúc câu – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P46)

Câu trực tiếp và câu gián tiếp – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P45)

Câu trực tiếp và câu gián tiếp – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P45) Trong câu trực tiếp thông tin đi từ người thứ nhất đến thẳng người thứ hai (người thứ nhất nói trực tiếp với người thứ hai). He said "I bought a new motorbike for myself yesterday". Trong câu gián tiếp … Read moreCâu trực tiếp và câu gián tiếp – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P45)

Chuyển đổi vị trí tân ngữ trực tiếp và gián tiếp – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P44)

Chuyển đổi vị trí tân ngữ trực tiếp và gián tiếp – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P44) Có hai cách sử dụng tân ngữ của một ngoại động từ mà ý nghĩa của câu không thay đổi. Tân ngữ gián tiếp (indirect object) là tân ngữ chỉ đồ vật hoặc người mà hành … Read moreChuyển đổi vị trí tân ngữ trực tiếp và gián tiếp – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P44)

Cấu trúc song song trong câu – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P43)

Cấu trúc song song trong câu – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P43) Khi thông tin trong một câu được đưa ra dưới dạng liệt kê thì các thành phần được liệt kê phải tương ứng với nhau về mặt từ loại (noun – noun, adjective – adjective,…). Ví dụ: SAI ĐÚNG Mr. Henry … Read moreCấu trúc song song trong câu – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P43)

Thông tin thừa (redundancy) – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P42)

Thông tin thừa (redundancy) – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P42) Khi thông tin trong câu bị lặp đi lặp lại không cần thiết thì nó bị gọi là thông tin thừa, cần phải loại bỏ phần thừa đó. Ví dụ: Người Anh không dùng the time when mà chỉ dùng một trong hai. … Read moreThông tin thừa (redundancy) – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P42)