Tìm giá trị lớn nhất trong 4 số a, b, c, d (a, b, c, được nhập từ bàn phím).

Tìm giá trị lớn nhất trong 4 số a, b, c, d (a, b, c, được nhập từ bàn phím).
5 (100%) 1 vote

Tìm giá trị lớn nhất trong 4 số a, b, c, d (a, b, c, d được nhập từ bàn phím).

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • nhập số 4 nguyên a b c d và đưa ra giá trị lớn nhất