Tìm những biểu hiện biết sống chan hoà và chưa biết sống chan hoà.

Tìm những biểu hiện biết sống chan hoà và chưa biết sống chan hoà.
5 (100%) 480 votes

–  Biết sống chan hoà:

+ Cởi mở, vui vẻ, ân cần với mọi người.

+ Chia sẻ với bạn khi gặp khó khăn.

+ Tham gia tốt các hoạt động xã hội, các hoạt động do trường, lớp tổ chức.

–  Chưa biết sống chan hoà:

Loading...

+ Miễn cưỡng hoặc từ chối tham gia các hoạt động tập thể.

+ Ít quan tâm đến người khác.

+ Sống khép mình, ít cởi mở.

+ Trong học tập dù biết cũng im lặng, ít phát biểu xây dựng bài.

Loading...