Tin học lớp 10

Tổng hợp tài liệu học tập tham khảo cho học sinh giỏi môn Tin học lớp 10 với đề cương, câu hỏi ôn tập và đề thi đáp án môn Tin học cho học sinh lớp 10.


Học sinh giỏi

Điều kiện để các để các máy tính trong mạng giao tiếp được với nhau là gì? Em biết gì về giao thức? Để các máy tính trong mạng giao tiếp với nhau cần phải có bộ giao thức truyền hông TCP/IP là bộ giao thức được phổ biến hiện nay. Bộ này bắt buộc…

Học sinh giỏi

Internet là gì? Internet là mạng máy tính khổng lồ, kết nối hàng triệu máy tính, mạng máy tính trên khắp thế giới và sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP. Intemet đảm bảo cho mọi người khả năng thâm nhập đến nhiều nguồn thông tin thường trực, cung cấp các chỉ dẫn bổ…

Học sinh giỏi

Có những cách nào để kết nối Internet? Em thích sử dụng cách nào hơn? Vì sao? Các cách để kết nối Internet đó là: Sử dụng môđem qua đường điện thoại; Sử dụng đường truyển riêng; Sử dụng đường truyền ADSL; Sử dụng công nghệ không dây – Wi-Fi; – Sử dụng đường truyền…

Học sinh giỏi

Em biết gì về địa chỉ IP và tên miền? Để có thể thực hiện việc truyền tin giữa các máy trên mạng, mỗi máy tính trên mạng Internet đều có một tên riêng và một địa chỉ (dạng số) tương ứng gọi là các địa IP. Địa chỉ IP trên Internet được biểu diễn…