Mạng máy tính là gì? Nêu một số lợi ích của mạng máy tính.

Mạng máy tính là gì? Nêu một số lợi ích của mạng máy tính. Mạng máy tính và một số lợi ích của nó: Mạng máy tính là một tập hợp các máy tính được kết nối theo một phương thức nào đó sao cho chúng có thể trao đổi dữ liệu và dùng chung … Read moreMạng máy tính là gì? Nêu một số lợi ích của mạng máy tính.

Hãy trình bày sự hiểu biết của em về các thành phần của một mạng máy tính.

Hãy trình bày sự hiểu biết của em về các thành phần của một mạng máy tính. Thông qua định nghĩa mạng máy tính, ta nhận thấy rằng các thành phần của một mạng máy tính bao gồm các thành phần sau: – Các máy tính trong mạng phải kết nối với nhau thông qua … Read moreHãy trình bày sự hiểu biết của em về các thành phần của một mạng máy tính.

Hãy nêu sự giống và khác nhau của mạng không dây và mạng có dây.

Hãy nêu sự giống và khác nhau của mạng không dây và mạng có dây. – Điểm giống nhau: Mạng không dây và mạng có dây đều có ba thành phần mạng; – Điểm khác nhau: về đường truyền (hữu tuyến và vô tuyến). Đặc trưng lớn nhất của mạng không dây là không cần … Read moreHãy nêu sự giống và khác nhau của mạng không dây và mạng có dây.

Hãy mô tả các kiểu kết nối máy tính trong mạng.

Hãy mô tả các kiểu kết nối máy tính trong mạng. Các kiểu kết nối các máy tính trong mạng có dây: đường thẳng, vòng, hình sao. Kiểu đường thẳng (Bus): Dùng một trục cáp nọi tất cả các máy tính trong mạng theo một hàng  Kết nối kiểu đường thẳng: Với mô hình kết … Read moreHãy mô tả các kiểu kết nối máy tính trong mạng.

Nêu hai loại mô hình mạng. Hãy phân biệt máy chủ với máy khách.

Nêu hai loại mô hình mạng. Hãy phân biệt máy chủ với máy khách. Hai loại mô hình mạng đó là: – Mô hình ngang hàng: Tất cả các máy tính đều bình đẳng với nhau nghĩa là mỗi máy vừa có thể cung cấp trực tiếp tài nguyên của mình cho các máy khác … Read moreNêu hai loại mô hình mạng. Hãy phân biệt máy chủ với máy khách.

Điều kiện để các để các máy tính trong mạng giao tiếp được với nhau là gì? Em biết gì về giao thức?

Điều kiện để các để các máy tính trong mạng giao tiếp được với nhau là gì? Em biết gì về giao thức? Để các máy tính trong mạng giao tiếp với nhau cần phải có bộ giao thức truyền hông TCP/IP là bộ giao thức được phổ biến hiện nay. Bộ này bắt buộc … Read moreĐiều kiện để các để các máy tính trong mạng giao tiếp được với nhau là gì? Em biết gì về giao thức?

Hãy nêu sự giống và khác nhau của các mạng LAN và WAN.

Hãy nêu sự giống và khác nhau của các mạng LAN và WAN. i) Giống nhau – Mạng LAN và mạng MAN đều là hai mạng được phân loại dưới góc độ địa lý – Mạng cục bộ (LAN – Local Area Network) là mạng kết nối các máy tí ở gần nhau, chẳng hạn … Read moreHãy nêu sự giống và khác nhau của các mạng LAN và WAN.

Có những cách nào để kết nối Internet? Em thích sử dụng cách nào hơn? Vì sao?

Có những cách nào để kết nối Internet? Em thích sử dụng cách nào hơn? Vì sao? Các cách để kết nối Internet đó là: Sử dụng môđem qua đường điện thoại; Sử dụng đường truyển riêng; Sử dụng đường truyền ADSL; Sử dụng công nghệ không dây – Wi-Fi; – Sử dụng đường truyền … Read moreCó những cách nào để kết nối Internet? Em thích sử dụng cách nào hơn? Vì sao?

Em biết gì về địa chỉ IP và tên miền?

Em biết gì về địa chỉ IP và tên miền? Để có thể thực hiện việc truyền tin giữa các máy trên mạng, mỗi máy tính trên mạng Internet đều có một tên riêng và một địa chỉ (dạng số) tương ứng gọi là các địa IP. Địa chỉ IP trên Internet được biểu diễn … Read moreEm biết gì về địa chỉ IP và tên miền?